MVO maar dan anders!

doe mee met het leukste ondernemende netwerk

Over ons

Wat is de Amersfoortse Uitdaging?

De Amersfoortse uitdaging is een stichting die bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar in verbinding brengt. Het doel is om met gesloten beurs producten, kennis en kunde in te zetten voor een mooier Amersfoort.

Veel bedrijven willen bijdragen aan een leefbaar Amersfoort, maar weten vaak niet hoe. Losse initiatieven zijn goed bedoeld maar vaak lastig te organiseren. De Amersfoortse uitdaging biedt een netwerk en praktische ondersteuning om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Al onze leden maken samen een enorme impact door bij te dragen aan onze lokale projecten.

Jij draagt toch ook bij aan een beter Amersfoort?

Waarmee ondersteunen we stichtingen en verenigingen?

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

We zien dat stichtingen en verenigingen vaak mooie ideeën hebben, maar dat de uitvoering ervan niet altijd van de grond komt. Meestal komt dit omdat er te weinig geld, tijd of kennis aanwezig is.

Maatschappelijke organisaties kunnen in dat geval bij hun lokale Uitdaging een aanvraag indienen voor Materialen, Menskracht of Middelen. Met deze aanvraag gaat de lokale Uitdaging aan de slag. Samen met de bedrijven uit het netwerk wordt er gekeken hoe de vraag kan worden ingevuld. Als er een bedrijf is die de vraag kan invullen dan spreken we van een match.

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wordt steeds belangrijker. Wij helpen bedrijven met de invulling van hun maatschappelijke bijdrage.

Door samen met de Uitdaging ondersteuning te bieden aan stichtingen en verenigingen draag je bij aan een mooiere samenleving en toon je als bedrijf je maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast kom je als ondernemer ook in contact met allerlei bedrijven uit dezelfde regio maar ook met bedrijven uit het landelijke netwerk.

Oftewel de ultieme kans om je eigen netwerk te vergoten!

Betrokken mensen

dragen de Amersfoortse Uitdaging

Bij de Amersfoortse uitdaging is ieder bedrijf welkom met een vestiging in of rondom Amersfoort. Denk daarbij aan Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg, Baarn, Bunschoten-Spakenburg en Hoevelaken. Ieder bedrijf is welkom, van zzp’er tot MKB of een grote onderneming. Voor ieder bedrijf hebben we een passend lidmaatschap.

Wat kan ik doen?

Er zijn 4 mogelijkheden om mee te doen:
1: Kennis en kunde inzetten op projecten
2: Producten aanbieden
3: Projectaanvragen indienen
4: Doneren

Ben Zandvliet - aanjager Amersfoortse Uitdaging
ben@amersfoortseuitdaging.nl

Aanjager

De spin in het maatschappelijke web

Van jongs af aan zet ik mij in voor goede doelen. Dat doe ik nu als pragmatische netwerker. Ik leg koppelingen tussen maatschappelijke organisatie en bedrijfsleven. Dat zijn twee totaal verschillende werelden, die ik slagvaardig samenbreng. Dat doe ik in nauwe samenwerking met het betrokken bestuur en tal van vrijwilligers en ondernemers. Het is een dankbare rol.

“Vaak is het meedenken met en steunen van maatschappelijke organisaties al voldoende, om ze een stap verder te brengen. Het is daarbij ons doel om het maatschappelijke veld vooral blijvend te versterken, met de professionele kennis, materialen en menskracht van het bedrijfsleven.”

Ondersteuners

Onze rotsen in de uitdagende branding

Danny Rietveld - Ondersteuner
Mediapartner namens Content Amersfoort

“Tof om als mediapartner bij te dragen aan de missie van de Amersfoortse Uitdaging.”

Wieger van Setten - Ondersteuner
Partner Visueel en Drukwerk namens Drukmakers

“Voor ons een mooie kans om vanuit onze MVO Doelstellingen bij te kunnen dragen.”

Chris Schuchmann - Ondersteuner
MVO Adviseur namens de Gemeente Amersfoort

“Amersfoort een beetje duurzamer en socialer maken, dat is wat ons bindt!”

JamesvanderVeen2
James van der Veen
Vrijwilliger Amersfoortse Uitdaging

“Een mooi Amersfoort voor alle Amersfoorters”

De Matchgroep

brengt maatschappelijke vraag met ondernemend aanbod samen

De Matchgroep bestaat uit enthousiaste ondernemers uit het bedrijfsleven, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. Deze ondernemers en werknemers behandelen vraag en aanbod en stellen hun netwerk ter beschikking om matches te sluiten. Deze Matchgroep stimuleert het lokale bedrijfsleven om Maatschappelijk Betrokken en Betekenisvol te ondernemen en dit in de praktijk te brengen.

Wat doen ze precies?

Aanvragen van stichtingen, verenigingen en buurtgroepen worden besproken tijdens een Matchgroepoverleg. Na acceptatie gaan de leden aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag. Als dit gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match. De Matchgroep komt een aantal keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken.

Barbara van der Woerd - Freelance HRM - Projectmanagement

“Ik deel graag mijn energie voor deze mooie Amersfoortse missie. Koffie?”

Marscha van Hamersveld - TwynstraGudde
Management Assistent Adviesgroep Veiligheid!

“Graag zet ik mijn expertise en netwerk in door vraag en aanbod samen te brengen en te zorgen voor mooie matches!”

Gert van Assen
Match maker!

“Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen”

RoelivdHaterd
Roeli van de Haterd
Match maker!

“Fijn om mee te werken aan een mooi, duurzaam Amersfoort voor iedereen. Heb je tijd, ben je creatief en wil je maatschappelijk betrokken zijn, word dan lid van de Amersfoortse Uitdaging.”

Mireille Hoekstra
Mireille Hoekstra
Conflictconsultant - Coach - Ademcoach

“Met elkaar omkijken naar elkaar”

RobHakvoortFacility
Rob Hakvoort - Facility
Commercieel Directeur | Eigenaar

“Samen sterk”

ChrisAlkema
Chris Alkema - NanoEnzo BV
Match maker!

“Samen streven we naar een hechtere verbinding in Amersfoort. Doe mee en maak deel uit van de verandering”

edgarSchreursOriginal
Edgar Schreurs
Eigenaar bij MBS Installatietechniek BV

“Samen bereik je meer dan alleen.”

Het bestuur

houdt de koers op onze doelstellingen en missie

Het bestuur van de Uitdaging is verantwoordelijk voor het realiseren van onze doelstelling en missie, het genereren van de Founders, het bijeenbrengen van de Adviesgroep en voor het aansturen van de manager.

Colinda de Jong – Voorzitter
Marc van Leeuwen – Bestuurslid
Martijn van Eijkel – Penningmeester
Anne-Marij Lock – Secretaris

De Adviescommissie

Sluit aan op lokale maatschappelijke vraagstukken

In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers vanuit de gemeente en diverse koepelorganisaties, gericht op Kunst en Cultuur, Sport, Welzijn en onderwijs. Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke algemene maatschappelijke trends die aanpak behoeven.

De adviescommissie komt doorgaans 1 a 2 keer per jaar bijeen en bestaat uit de volgende leden:

Scroll naar boven